Herhaalrecept aanvragen

U kunt via deze weg alleen herhaalmedicatie aanvragen die al eerder door ons is voorgeschreven.

Aangevraagde recepten worden alleen op werkdagen door onze praktijk verwerkt, en naar de apotheek gestuurd. 

Indien u voor 12:00 uur uw recept aanvraagt dan doet de apotheek haar best om 2 dagen later het medicijn voor u klaar te hebben staan.

Uw gegevens / Your details
Dit formulier wordt beveiligd verstuurd / This form is sent securely
Uw bestelling / Your order
Medicijn / Medicine * Sterkte / Strength Aantal / Dosage Gebruik / Use