Wetenschappelijk onderzoek. (IPCI en Embrace)

Onze praktijk doet mee aan 2 wetenschappelijke projecten : Het IPCI-project (Integrated Primary Care Information) van afdeling Medische Informatica van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Hier wordt onderzocht welke geneesmiddelen door huisartsen worden voorgeschreven, bij welke ziekte en waarom? Het Embrace studie vanuit UMCU Utrecht Het E.mbrace-onderzoek beoordeelt de werkzaamheid en veiligheid van een onderzoeksvaccin ter preventie van bloedinfecties bij volwassenen van 60 jaar en ouder.

Het IPCI-project
Onze huisartsenpraktijk stelt gegevens ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek van het Erasmus MC. Voor dit onderzoek zijn medische gegevens nodig van vele duizenden patiënten over een lange periode. De basis hiervoor zijn de gegevens die uw huisarts bij uw bezoek vastlegt in de computer. Uw naam en adres blijven alleen bij uw huisarts bekend. Uw zorggegevens worden vóór gebruik in de database gepseudonimiseerd. Dit betekent dat de gegevens anoniem zijn voor de onderzoeker, en dat alleen uw huisarts, als het nodig is, uw identiteit weer kan achterhalen.

Het doel van dit onderzoek is om de zorg voor de inwoners van Nederland en in het bijzonder van de regio Rijnmond  te verbeteren.

Dit onderzoek wordt gedaan door de afdeling Medische Informatica en de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC. De afdeling Medische Informatica richt zich op heel Nederland en doet dit onder de noemer ‘IPCI’ (Integrated Primary Care Information). De afdeling Huisartsgeneeskunde concentreert zich op de regio Rijnmond onder de noemer ‘Rijnmond Gezond’. De data die deze twee afdelingen gebruiken zijn hetzelfde, de vragen die ze ermee gaan beantwoorden kunnen wel wat verschillen.

Vragen die beantwoord kunnen worden met deze data zijn bijvoorbeeld:

Leidt gebruik van een geneesmiddel tot het verdwijnen van de klachten en hoe snel?
Hoeveel en welke bijwerkingen treden er op bij de verschillende geneesmiddelen?
Hebben kinderen die wonen in de meest vervuilde wijken van Rijnmond vaker lichamelijke klachten?
Wat zijn risicofactoren voor veel voorkomende aandoeningen?
Uw gegevens
Wij mogen uiteraard niet zomaar uw gegevens delen met de onderzoekers. Deze gegevens zijn beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats en BSN worden dan ook niet doorgegeven aan de onderzoekers. De onderzoekers kunnen niet zien van welke patiënt deze afkomstig zijn.

Bezwaren?
Heeft u bezwaren tegen het gebruik van uw gegevens voor dit onderzoek, meldt dit dan bij uw huisarts of de praktijkassistente. Uw gegevens zullen dan niet worden gebruikt.

Het E.mbrace-onderzoek beoordeelt de werkzaamheid en veiligheid van een onderzoeksvaccin ter preventie van bloedinfecties bij volwassenen van 60 jaar en ouder. Deze bloedinfecties kunnen leiden tot ernstige complicaties, zoals een gevaarlijk lage bloeddruk of shock.
Deze infecties worden een invasieve (ook wel systemische) infectie genoemd, vaak aangeduid als invasieve E. coli-ziekte (IED). 1 Hoewel IED voorkomt bij mensen van alle leeftijden, hebben volwassenen van 60 jaar en ouder een verhoogd risico om IED te krijgen, en dat risico neemt nog verder toe als u in het verleden een urineweginfectie hebt gehad.

Wat we door dit onderzoek te weten komen, kan in de toekomst nuttig zijn voor de preventie van bloedinfecties.