Kom niet zonder afspraak naar de praktijk. Dit om besmetting van elkaar en medewerkers van de praktijk door het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Probeer vragen telefonisch, via de website of per mail af te handelen.  Lees verder.

 

Overige zaken

Een klacht of een suggestie?

Heeft u een klacht of een suggestie voor ons

Huisartsenpraktijk M3 doet haar best om uw als patiënt zo goed mogelijk van dienst  te zijn. Wellicht heeft u een suggestie of bent u ontevreden. Dan horen we dit graag.

De feedback van onze patiënten draagt immers bij aan het verbeteren van onze zorg iedereen.

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. 

Neemt u hiervoor contact op met de assistente, dan zullen wij u snel contact met u opnemen.

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de landelijke geschilleninstantie voor alle huisartsen: Stichting klachten en geschillen  eerstelijnszorg SKGE (WWW.SKGE.NL).