Overige zaken

Een klacht of een suggestie?

Heeft u een klacht of een suggestie voor ons

Huisartsenpraktijk M3 doet haar best om uw als patiënt zo goed mogelijk van dienst  te zijn. Wellicht heeft u een suggestie of bent u ontevreden. Dan horen we dit graag.

De feedback van onze patiënten draagt immers bij aan het verbeteren van onze zorg iedereen.

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. 

Neemt u hiervoor contact op met de assistente, dan zullen wij u snel contact met u opnemen.

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de landelijke geschilleninstantie voor alle huisartsen: Stichting klachten en geschillen  eerstelijnszorg SKGE (WWW.SKGE.NL).

​De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Wilt u hulp van een klachtenfunctionaris? Vul dan het klachtenformulier in op de website van skge.

Stuurt u liever uw klacht per post? Dan is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie u een klacht heeft en waarom u niet tevreden bent. Vergeet u niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. U kunt uw klacht sturen naar:

Skge, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven